Aviso legal sobre as condicións xerais do portal riomandeo.com
Aceptación das condicións:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL pon a disposición dos seus usuarios un conxunto de informacións, documentos, e productos así como varios servizos nos que a súa utilización está suxeita ós términos e condicións contidos no documento (" Condicións Xerais "). O feiro de acceder a este sitio implica que vostede aceita todas e cada unha de estas Condicións. A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL reservase o dereito a modificar periódicamente estas condicións se así o estima convinte.

Uso comercial:

O obxetivo buscado pola empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL con este Portal é o de facilitar tecnolóxicamente ós usuarios o acceso á información turística de cada establecimento. Os datos proceden de distintas fontes e queda excluida toda comercialización deste dereito de acceso por parte da empresa Asired, que en ningún caso intermediará nas transaccións ou reservas entre particulares e provedores turísticos.

Confidencialidade dos datos personais:

En cumplimento da Lei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL como representante do sitio web www.riomandeo.com, facilita a continuación os seus datos de contacto e de rexistro:

  • Empresa: Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL
  • Estatuto legal: Sociedad Limitada.
  • CIF: B-XXXXXXXX
  • Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  • Teléfono: +34 9XX XX XX XX
  • Fax: +34 9XX XX XX XX
  • Correo electrónico: info@riomandeo.com

Todos os seus datos serán tratados de conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, e ó seu novo Reglamento LOPD, en vigor dende o 19 de xaneiro de 2008 e ó Reglamento de Medidas de Seguridad R.D 994/1999 de 11 de Xuño.

Se desexa que os seus datos sexan eliminados, ou que ditos datos sexan modificados, pódenos enviar un correo electrónico á dirección info@riomandeo.com, xa que de conformidade coa LOPD e o seu desenvolvemento reglamentario, poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, así como o de revocación de consentimento para a cesión dos seus datos. Os dereitos referidos no apartado anterior poderán ser exercitados polo usuario por medio de solicitude escrita e firmada dirixida á dirección de Asired anteriormente indicada.

Dereito e xurisdicción aplicable:

O uso que se faga do Portal riomandeo.com ríxese polas Leis españolas independentemente do entorno legal do usuario. Toda controversia que se orixine a causa de estas Condicións resolverase en tribunais españois.


Condicións xerais | Aviso legal

© Asired Servicios Telemáticos S.L. asired.es